پیام تبریک باشگاه فرهنگی ورزشی داماش در پی انتصاب فرزند برومند استان به عنوان استاندار جدید گیلان

استان گیلان با وجود پتانسیل بالقوه طبیعی و نخبگان ملی و بین‌المللی؛ اما اکثر مواقع از فقدان یک استاندار دلسوز و بومی دچار سومدیریت و عقب ماندگی‌ در حوزه های گوناگون شد.   باشگاه فرهنگی ورزشی داماش به عنوان یک هنجار ورزشی و هویت‌طلب گیلانی، انتخاب دکتر اسدالله عباسی فرزند برومند استان به عنوان استاندار […]