با حکم داریوش نصیری؛ انتصاب مشاور عالی مالک داماش در امور باشگاه

ایمان عباسی به عنوان مشاور عالی مالک داماش در امور باشگاه منصوب شد. به گزارش روابط عمومی باشگاه داماش، ایمان عباسی که سابقه همکاری با مالک داماش در امور اقتصادی را دارد، پیش از این در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فعالیت داشته و استخدام آموزش و پرورش می باشد. لازم به ذکر است، […]