شش دهه با مالکین حقیقی و حقوقی لاجوردی‌پوشان شهرباران

شش دهه با مالکین حقیقی و حقوقی لاجوردی‌پوشان شهرباران به بهانه تغییر مالکیت باشگاه داماش گیلان فلش بکی نوشتالژیک به اسامی مالکان حقیقی و حقوقی لاجوردی‌پوشان شهرباران زدیم که به شرح زیر است: ۲۵ آبان ماه ۱۳۳۹ بود که شخصی به نام شادروان رضا اکبر، تیم فوتبال تاج رشت را در مرکز گیلان تاسیس کرد. […]